05.03.11

LATVIEŠU LAMU VĀRDI-VECI LABI ŽARGONVĀRDI UN RUPJI VĀRDI

Klejojot pa Latvijas interneta plašumiem, uzdūros šim pasākumam, ja nu nezinat kādu vārdiņu kā ar glanci otru nolamāt, tad tagad ceru, ka uz šiem vārdiem atradīsiet atbildi.


Ātrsirdīgs. pārsteidzīgs = aumešs, deivelis, dusmu paika, pidelkaķe, putras dancis, skaislis bezdelis, bezdelu krāģis
Aušīgs, vieglprātīgs, ākstīgs = ālderis, āverģēlis, čaukurs, dāderis, elpesteris, gaisāklis, gaisagrābslis, gaisa kaza, kulduris, ķerstalka, mājeklis, puktiņš, prikaselis, spindzele, skribaste, sprukstiņš, šelderis, ukstiņš, zibeņbikse, žārgalis, žebernīca
Bailulis. gļēvulis = drebīša, jēra dvēsele, klibzaķis, ļankaris, teļa taukums, zaķpastala
Blēdis = mānūžnieks, spilkankrancis. zalša mēle
Čīkstulis, gaudulis. īgna = glemža, gremzis, īkstoņa, kākalnīca, ņerga, ņerglis, ņirpsis, rūgumbaļla, rūķa, timaļa, žnergata
Dzērājs, žūpa = bluzga, dzirklis, plegzderis, pleika, plenderis, plunduris, temša, žūpacis Dīkdienis, tukšprātis = diedelnieks, diegabikse, dienas zaglis, klamasteris, pasaules kleists, šlenderis, dižkāpeļu dirsējs, gatavdirša
Gauss, lēnīgs = čampa, gargura, gausarausis, Gausdiena, gļēmūzis, stīvbiksis Iedomīgs = bandžolis, lepukule, puļķu junkurs, pundurpūslis, terglis
Kārīgs, gardēdis = cūkaris, gardmēlis, kārsprākslis, meknis, mieskalis
Kašķīgs, strīdīgs = buzis, ecēklis, ēcis, edarkasis, erelis, ērceša, karčaunīca, mesākls, riekla kuņa, strīdu polis
Liderīgs. izklaidīgs, netikls = babulnieks, ērzelnīca, grēka gabals, grieztaunīca, gulstavnīca, jātaļnieks, jātaka, jauktavnīca, kulstīkla, ķevenīca, maistuļa, mindža, sānu māsa, žākara, žāklis, kārumdirša, maukuris, mauku pakaļa, mīzelnīca, pipelbrencis
Ļauns, nikns = plēsauka, spertavnīca, ūbiķis, vellata
Lielīgs, plātīgs = blākša, bļausnis, makmutis, mutavnieks, svelstiķis, žagargailis, žauklis, žvanksts
Mantrausis = gābiķis, grābslis, gribugrābis, mantjēcis, sunkārsis, žaunēklis
Melis, aprunātājs = gribugraba, klaučis, klemza, klēru kača, melava, melu tūķe, melsika, vismēlīša, zvana mēle
Miegains = dižguļava, gulšņava, jērgālis, mieguža, migacis, migaža
Nabadzīgs = kankarbiksis, lupatlasis, plikatnieks Neizdarīgs. neuzņēmīgs, nevarīgs = čāpaklis, gēmausis, jēnadzis, knābāns, knapzaķis, trāvulis, žīdu leitis
Netīrīgs, nevīžīgs = blagūzis, blusinīca, dergiis, ķepastis, Iebeznieks, lešķene, lorķis, lubraks, luska, melluža, skretūzis, slampača, smirluģis, tauku repis, šleberis, tarsla Skops = gnīdausis, skopkukulis Pielīdējs, iztapoņa = glaudkakis, īnaģis, jākalpina, liškmēlis, lunkmēlis, pakaļnīca
Pļāpa = bāmodere, barkšķis, bļurgaļa, bulduris, čabgraba, gauturis, grabeša, gvelza, larkšķis, klāgata, niekvaža, plaizars, plepenieks, tērgava, terkšans
Sliņķis = govspuse, krāsngulis, kveiksts, laidaks, laiskainis, lepecis, mūguļa, nūžaļa, zalāns Rīma = amilka, badsprāgstnieks, bezgausis, gāmars, iemāka, izdibenis, kaimāksis, klīma, kreša, negala, nekaksis, nepierīža, rīstuķis, rupučrīma, caurdirša
Stulbs, muļķīgs = bāmūzis, bēnausis, čamarags, dādiņš, dudurmice, emuzis, ēpulis, jence, mukausis, tāpiņš, ulbiķis
Tūļa, lempis = bladācis, čabata, gumzaks, kladaņķis, klimbests, ķeblaks, ķakausis, lumeika, memulis, tamplis, tāpslis, tūža, žļēmēkslis
Uzbāzīgs = bākškis, dakšastis, ubiķis, umaka
Zaglis = gramslis, knakstaza, kramšķis, nagainis Ziņkārīgs = oksts, okšķernīca, ošnāsis
*** *** ***
Ambīlis                        Mūjābelis
Bībelbiksis                        Pļugausis
Buļlapiere                        Ruzenbiksis
Burbākls                        Siļķu kapteine
Dundurjānis                        Tāmarags
Glūšu cūka                        Tiltriķis
Gļemauris                        Utukaija
Kauna gaļa                        Vārnas cepure
Kramauzis                        Upacieris
Krampausis
Kurmkasis                        Dirsknābis
Kvarpucis                        Izdildirsis
Ķerrakaza                        Sūdlaiža
Ķēmarausis                        Sūdu brālis
Ķepausis                                Sūdu kausis
Ļēļaga                        Zaļās muižas akā dirsējs
Ļemausis
Ļurbasbiksis

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana